Op weg naar duurzame organisaties met Zentjens Sociale Innovatie

DE MENS CENTRAAL

Op weg naar een duurzame organisatie met de mens centraal

ZSI (Zentjens Sociale Innovatie) begeleidt organisaties op weg naar duurzaamheid. Daarbij staat de mens centraal, niet het proces of de methodiek. ZSI werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens gemotiveerd is het verschil te maken. Onder twee voorwaarden: hij of zij krijgt de kans hiertoe én de organisatie is bereid te investeren met coaching, advies, training en niet te vergeten, een luisterend oor.

Zentjens Sociale Innovatie

Barrières slechten

Elk mens is uniek, elke organisatie is uniek. Daarom laat ZSI standaard gereedschappen en methoden achterwege. In plaats daarvan halen we boven tafel wat ècht nodig is om de mens in de organisatie te laten groeien en daarmee de organisatie als geheel te ontwikkelen.
ZSI weet met beproefde theorieën in de praktijk de barrières te slechten die u ervan weerhouden de goede oplossingen te vinden. Met ZSI vindt u de sleutel tot succes!  

Sociale innovatie
niet helemaal nieuw

Sociale innovatie is vernieuwing van de manier van werken door individuen in organisaties, en wel zo dat zowel de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van leven verbeteren. Helemaal nieuw is sociale innovatie niet. Al eind negentiende, begin twintigste eeuw, toen langs de oevers van de Catalaanse rivieren de industrie floreerde, legde ondernemer Eusebi Güell de basis voor de werk- en woongemeenschap Colonia Güell. Kennelijk kan ‘innovatie’ ook duiden op het herontdekken van vergeten waarden.

Sociale innovatie behelst “het ontwikkelen van nieuwe management-vaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatie-principes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen. Met sociale innovatie kunnen organisaties hun technologische kennisbasis beter benutten en prestaties verbeteren”.
 
Uit: “Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren”, H. Volberda, J. Jansen, M. Tempelaar, K. Heij – Tijdschrift voor HRM, 2011 

THOUGHTFUL EXPERIENCES
A business consulting company that can produce anything

765+

Effective strategy
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing eiusmod tempor.

1250+

Customer satisfaction
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing eiusmod tempor.

260+

Consulting strategies
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing eiusmod tempor.
Zentjens Sociale Innovatie
Van duurzaam denken naar duurzaam handelen
Duurzaam

‘Is er een manier om toekomstige generaties een leefbare wereld na te laten? Een wereld waarin de kinderen van onze kinderen kwaliteit van leven kunnen hebben?’ Een positief antwoord op deze vraag was voor mij de drijfveer om in 2010 mijn talenten, competenties en idealen te bundelen in een ondernemerschap: Zentjens Sociale Innovatie, kortweg ZSI.

Het kan en moet anders
Mensen ervan bewust maken dat het anders kan en – met het oog op de toekomst – anders móet! In de visie van ZSI bepaalt ons handelen van vandaag de conditie van de wereld waarin nieuwe generaties opgroeien. Met andere woorden: het welzijn van onze (klein-)kinderen staat op het spel. Het delen van ervaring en kennis over duurzaamheid vergroot het bewustzijn en het zicht op de effecten van ons handelen. Nieuwe inzichten kunnen ertoe leiden dat we ongewenste neveneffecten gaan zien, beperken of zelfs wegnemen. ZSI helpt bij het vertalen van ‘duurzaamheidsdenken’ naar duurzaam handelen terwijl uw organisatie economisch gezond blijft.
 
Missie
In de missie van ZSI staat het ontwikkelen en het overdragen van kennis centraal. Kennis waarmee organisaties zich meetbaar en doelgericht kunnen ontwikkelen tot lerende, maatschappelijk verantwoorde organisaties, die hun kernactiviteiten versterken, onnodige verspillingen wegnemen en een omgeving creëren waarin medewerkers boven zichzelf kunnen uitstijgen. 

Zentjens Sociale Innovatie
De zin van verhalen vertellen en fouten maken
Het waarom
De basis is eenvoudig. ZSI ziet duurzaam organiseren als het formuleren en vertellen van een verhaal aan de hand waarvan mensen in actie komen, dingen gaan doen en durven en mogen experimenteren.

Het verhaal vertellen
Bij het ontwerpen van organisaties stelt ZSI de mens centraal, lees: de medewerker en/of de klant. Zij bezitten voor een belangrijk deel de noodzakelijke wijsheid en kennis. Elk individu in de organisatie wordt nadrukkelijk uitgenodigd om de organisatie mee vorm te geven. Dit leidt tot een gemeenschappelijke visie, een beeld van hoe de organisatie eruit kan komen zien. In de gemeenschappelijke visie legt u vast waarom u uw organisatie wilt veranderen, welke aspecten u wilt aanpakken en hoe u dit gaat doen. ZSI noemt dit ‘het verhaal’. Een verhaal dat steeds opnieuw moet worden verteld. Een verhaal dat voortdurend verandert omdat de organisatie voortdurend verandert.
 
Ruimte voor fouten
De eerste verandering: medewerkers worden niet (meer) gestuurd door een leidinggevende die hen controleert, maar door een leidinggevende die hen een spiegel voorhoudt om te bewerkstelligen dat iedereen toegewijd blijft aan de gemeenschappelijke visie. Nodig om het verhaal werkelijkheid te laten worden. Dit staat of valt met dóen. ZSI noemt dit ‘experimenteren’, waarbij de uitkomst van elk experiment waardevol is. Deze zienswijze geeft ruimte voor het maken van fouten en het vrijmaken van creativiteit, het vergroten van eigenaarschap, het ontwikkelen van vakmanschap en collectief kunstenaarschap.
 
Zelfzuchtigheid opgeven
Duurzaam organiseren betekent dat we opgewassen moeten zijn tegen de verleiding om ons handelen te laten bepalen door wat we op korte termijn kunnen verwerven. We moeten leren omgaan met het zelfzuchtig gen in ieder van ons. De bedrijven waar dit goed wordt begrepen, zullen de bedrijven van de toekomst zijn.
Zentjens Sociale Innovatie
Vragen om verder te komen
3 vragen

ZSI is dienstbaar aan uw specifieke vraag en het resultaat. ZSI denkt daarbij in termen van win-win: de inspanning om een organisatie duurzamer te maken leidt tot het duurzamer maken van de gemeenschap waarvan de organisatie deel uitmaakt. ZSI houdt u geen catalogus voor met kant-en-klare diensten en producten. ZSI verricht maatwerk op basis van drie vragen die we steeds in samenhang beschouwen:

  • De mensvraag: Hoe gaan we om met onze mensen zodat deze niet alleen in de organisatie maar ook thuis goed kunnen functioneren?
  • De klantvraag: Hoe organiseren we ons zo dat we de klant leveren waar deze om vraagt?
  • De verspillingsvraag: Hoe verminderen we de verspillingen in onze organisatie, maar ook daarbuiten en hoe gebruiken we onze middelen optimaal?

ZSI helpt deze vragen te beantwoorden met advies, training, coaching, workshops en interim opdrachten. Met als rode draad: Leren Begrijpen = Leren door te Doen. Om de organisatie voor te bereiden op de toekomstige veranderingen, worden uiteenlopende middelen ingezet, zoals …. . Deze middelen kunnen ook na het ondersteuningstraject door de opdrachtgever worden aangewend om de veranderingen te verankeren in de organisatie.

Aarzel niet en vraag wat ZSI voor úw organisatie kan betekenen!

Zentjens Sociale Innovatie
Inspirerende verhalen
Inspiratie

Ter inspiratie: een handvol korte verhalen, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen en persoonlijke ervaringen bij diverse organisaties. Typerend voor het ZSI gedachtegoed, illustratief voor de veranderingen die mogelijk zijn.

Lees hieronder over onze projecten en publicaties. Veel leesplezier!

We provide solutions to grow your business

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been.

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been.

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been.

Looking for someone in particular? Get in touch
Zentjens Sociale Innovatie
TEAMWORK
WAS MORE ACCEPTED 40 YEARS AGO
litho-400x500-ph
Alexander Harvard
Generalist consultant
litho-400x500-ph
Bryan Jonhson
Specialist consultant
litho-400x500-ph
Jemmy Watson
Financial consultant
litho-400x500-ph
Jeremy Dupont
Business consultant
WORKING HOURS
PHOTO CAPTURE
WORK COMPLETED
TELEPHONIC TALK

Iedere kleine bijdrage draagt bij aan grote veranderingen

BLOGS
Word geïnspireerd
Next
CONTACT
Neem contact met ons op